Image
Usługi na rzecz przedsiębiorców

Kancelaria radcy prawnego Tamary Rajpert w sferze usług na rzecz przedsiębiorców świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc.

Obsługa prawna obejmuje między innymi:

  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie projektów umów
  • wydawanie opinii prawnych
  • opiniowanie umów
  • negocjowanie umów w imieniu klienta
  • windykację należności.


    Nadto Kancelaria świadczy pomoc przy zakładaniu spółek prawa cywilnego oraz handlowego, a także przy sporządzaniu stosownych umów w tym zakresie.

    Kancelarię charakteryzuje elastyczne podejście do form współpracy z klientami, dlatego też Kancelaria świadczy obsługę prawną w formie zleceń jednorazowych, jak też w formie umowy o stałą obsługę prawną.