Image
Usługi na rzecz klientów indywidualnych

Kancelaria działa na rzecz osób fizycznych w zakresie wielu gałęzi prawa, między innymi:

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE w tym sprawy:

 • o rozwód i separację
 • dotyczące władzy rodzicielskiej
 • o alimenty
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • o podział majątku dorobkowego
 • o ubezwłasnowolnienie

  PRAWO CYWILNE w tym sprawy:

 • o wszelkiego rodzaju odszkodowania np.: z tytułu OC i AC,
 • o zadośćuczynienie
 • zniszczenie mienia
 • uszkodzenie ciała
 • ochronę dóbr osobistych
 • o świadczenia z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów
 • gwarancja
 • rękojmia
 • oraz analiza i sporządzanie umów

  PRAWO PRACY w tym sprawy:

 • o odszkodowania
 • o przywrócenie do pracy
 • o ustalenie stosunku pracy
 • o nadgodziny
 • o sprostowanie świadectwa pracy

  PRAWO SPADKOWE w tym sprawy dotyczące:

 • testamentów
 • zachowków
 • stwierdzenia nabycia spadku

  PRAWO ADMINISTRACYJNE ORAZ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI w tym np.:

 • sprawy związane z własnością
 • naruszeniem posiadania
 • zasiedzeniem
 • a także projekty umów w tym zakresie

  PRAWO KARNE

 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego oraz pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

  PRAWO WYKROCZEŃ

 • reprezentacja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia


  Kancelarię charakteryzuje elastyczne podejście do form współpracy z klientami, dlatego też Kancelaria świadczy obsługę prawną w formie zleceń jednorazowych, jak też w formie umowy o stałą obsługę prawną.